Roman Maťuga

Rating a informácie o Roman Maťuga

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre Roman Maťuga 11073 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 307516. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 64.5241% spoločností je horších ako Roman Maťuga.

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti Roman Maťuga" href="http://roman-matuga.sk-rating.com/">
   <img src="http://roman-matuga.sk-rating.com/roman-matuga.png" width="150" height="25" alt="Rating Roman Maťuga" />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating Roman Maťuga

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia